ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ղարախանյան Գ. Հ.
Բեքմեզյան Գ. Հ.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան 4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով) Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ: