ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ա. Պ. Հայրապետյան
Ածանցավոր ածականների խոսքիմասային փոխանցումները ժամանակակից հայերենում
Դասագրքեր
Ածանցավոր ածականների խոսքիմասային փոխանցումները ժամանակակից հայերենում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1991, 115 էջ
Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ