ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մաքսուդյան Ա.Ռ.
Կազմակերպական կառավարում
Ակադեմիական գրականություն
Կազմակերպական կառավարում
Ուս. մե­թոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2011, 16 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Բիզնես և կառավարում