ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Եղիազարյան Է. Մ.
Ողնաշարավորների կենդանաբանություն
Դասագրքեր
Ողնաշարավորների կենդանաբանություն
Ուս. ձեռնարկ, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2009, 180 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ