ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Եղիազարյան Է.Մ.
Վարդանյան Լ.Կ.
Մակաբուծաբանություն
Ակադեմիական գրականություն
Մակաբուծաբանություն
Ուս. ձեռնարկ, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2011, 144 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Կենսաբանական գիտություն