ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ.Ս. Բոնդարենկո
Յու.Գ. Դադյան
Հաշվման մեթոդներ. Գծային հանրահաշվի թվային մեթոդները և ոչ գծային հավասարումների լուծումը
Դասագրքեր
Հաշվման մեթոդներ. Գծային հանրահաշվի թվային մեթոդները և ոչ գծային հավասարումների լուծումը
Մաս 2, ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 124 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ