ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ.Ս. Բոնդարենկո
Յու.Գ. Դադյան
Հաշվման մեթոդներ. Ֆունկցիաների մոտարկումը և թվային ինտեգրումը
Դասագրքեր
Հաշվման մեթոդներ. Ֆունկցիաների մոտարկումը և թվային ինտեգրումը
Դասախոսություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, 76 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ