ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գասպարյան Ս.
Մուրադյան Գ.
Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր)
Ակադեմիական գրականություն
Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր)
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, 236 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն