ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ալեքսանդր Սաֆարյան
Աշոտ Սողոմանյան
Թուրքերենի դասագիրք, հինգերորդ հրատարակություն
Ակադեմիական գրականություն
Թուրքերենի դասագիրք, հինգերորդ հրատարակություն
(Երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), դասագիրք ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն