ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Անգլալեզու սպորտային ամսագրերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010, 220 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն