ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու)
Ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 588 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն