ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Речь в контексте межкультурной коммуникации
Ред. С.К. Гаспарян, Ереван : Изд-во ЕГУ, 2013., 122 стр.
Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն