ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ս.Մ.Հովհաննիսյան
Ա.Կ.Թասլաքյան
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., 185 էջ, 210 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա