ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Փորձարարական կոլոիդ քիմիա
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013թ., էջ 184
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա