ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կարապետյան Ն.Հ.
Անանյան Գ.Վ.
Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ
Դասագրքեր
Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 86 էջ
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ