ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տեղեկատվական պատերազմներ
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-1884-4

Դասախոսություններում ներկայացվում են տեղեկատվական պատերազմների բնույթն ու էությունը, տեսակները, դրանց դրսևորման ձևերը զանգվածային լրատվության միջոցներում, ինչպես նաև տեղեկատվական պատերազմներին բնորոշ գործառույթներն ու
էթիկական-իրավական կողմերը:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն