ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Ուս. ձեռնարկ: 2-րդ վերամշակված հրատարակություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 332 էջ

ISBN 978-5-8084-1847-9

Ձեռնարկում հիմնականում շարադրված են մոլեկուլային ֆիզիկայի այն հարցերը, որոնք նախատեսված են ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում այդ դասընթացի դասավանդման ավանդական ծրագրերում:

Ձեռնարկի կառուցվածքը թույլ է տալիս այն օգտագործել նաև ԵՊՀ այլ բնագիտական ֆակուլտետներում և հանրապետության մյուս բուհերում:

Ակադեմիական գրականություն | Ֆիզիկա