ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարսեղյան Վ.Ռ.
Վարիացիոն հաշիվ (Խնդիրների լուծման ձեռնարկ)
Ակադեմիական գրականություն
Վարիացիոն հաշիվ (Խնդիրների լուծման ձեռնարկ)
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2011թ., 146 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա