ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վ. Ս. Սարգսյան
Բ. Պ. Գեղամյան
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ
Դասագրքեր
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 244 էջ
Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ