ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների կիրառությունը կենսամոլեկուլների ուսումնասիրման համար
Ուս. մեթոդական աշխատանք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 36 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Կենսաբանական գիտություն