ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պետական կառավարման արդյունավետությունը
Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 168 էջ

ISBN 978-5-8084-1839-4

Սույն ժողովածուն ընդգրկում է պետական կառավարման արդյունավետության բնորոշման ու գնահատման արդի մոտեցումները: Հանրային կառավարման համատեքստում պետական կառավարման համակարգի արդյունավետ կազմակերպմանն ու գործառությանն առնչվող տեսական մի շարք հիմնահարցերի, գործնական կյանքում դրանց իրագործման վերաբերյալ թեմատիկ դասախոսություններ:

Ժողովածուն նախատեսված է Միջազգային հարաբերությունների, Քաղաքագիտության, Հանրային կառավարման բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև կառավարման հիմնահարցերով հետաքրքրվողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն