ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միջուկային ռեակցիաներ
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 112 էջ

ISBN 978-5-8084-1855-4

«Միջուկային ռեակցիաներ» ուսումնական ձեռնարկը նվիրված է միջուկային վերափոխման պրոցեսների օրինաչափությունների և դրանց տեսական մոդելների նկարագրմանը: Այն ընդգրկում է նաև աստղերում տեղի ունեցող միջուկային պրոցեսների նկարագրություն:

Օգտակար կլինի ինչպես համապատասխան ուղղությամբ մասնագիտացող ուսանողների համար, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են խորացնել միջուկային ռեակցիաների վերաբերյալ իրենց գիտելիքները:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ