ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները
Մեթոդական ցուցումներ, գլխ. խմբագիր՝ Ռ. Մարկոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 72 էջ

ISBN 978-5-8084-1897-4

Սույն աշխատանքում ներկայացվում են գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները, որոնք կարող են օգտակար լինել ուսանողների և ասպիրանտների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն