ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տվյալների կառույցներ
Ուս. ձեռնարկ, կազմող՝ Մ. Ճաղարյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 84 էջ

ISBN 978-5-8084-1836-3

Ձեռնարկում նկարագրված են ԷՀՄ-ում տվյալների ներկայացման և պահպանման տարբեր կառույցներ, նրանցից յուրաքանչյուրի համար դրված են երկու հայտնի և շատ կիրառելի խնդիրներ՝ փնտրման (որոնման) և կարգավորման (տեսակավորման), ըստ յուրաքանչյուր կառույցի տրված են առաջարկվող ալգորիթմների ժամանակային և հիշողության ծավալային գնահատականները: Բերված են համապատասխան օրինակներ, ծրագրեր: Առաջարկված են հետազոտություն և վերլուծություն պահանջող խնդիրներ:

Նախատեսված է «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ուսանողների, ինչպես նաև ծրագրավորման խնդիրներում տվյալների տարբեր կառույցներ օգտագործողների համար:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ