ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ և վերլուծության մակարդակներ
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 100 էջ

ISBN 978-5-8084-1913-1

Ժողովածուում ներկայացված են միջազգային հարաբերությունների առավել ընդունված տեսությունների՝ լիբերալիզմի, ռեալիզմի, ռադիկալիզմի և կոնստրուկտիվիզմի հիմնական դրույթները, որոնք տեսական համադրույթներ են միջազգային հարաբերությունների երևույթները մեկնաբանելու համար: Ժողովածուն կարող է օժանդակել ուսանողներին «Միջազգային հարաբերությունների տեսության հիմունքներ» առարկայի տեսական գիտելիքները պրակտիկայում և հետազոտական աշխատանքներում կիրառելու հարցում:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն