ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ
Հոկտեմբեր 10-12, 2014, ԵՊՀ 95-ամյանկին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:

Խմբ. խորհուրդ` Բաղդասարյան Ա., Ավանեսյան Հ. և ուրիշներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 492 էջ

Ակադեմիական գրականություն | Փիլիսոփայություն