ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Ժողովածու, գլխ. խմբագիր Գ. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 384 էջ

ISBN 978-5-8084-1853-0

Ժողովածուն ընդգրկում է 2013թ. դեկտեմμերի 14-ի նստաշրջանի զեկուցումները, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի հիմնախնդիրներին: Կարող է օգտակար լինել ուսանողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին ̈ իրավագիտության հարցերով հետաքրքրվողներին:

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն