ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., էջ 44

ISBN 978-5-8084-1837-0

«ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում» դասընթացի նպատակը ապագա լրագրողներին մեդիաոլորտի օրենսդրության և էթիկայի հարցերը ներկայացնելն է:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն