ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
English for psychology
Ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 254 էջ

ISBN 978-5-8084-1858-5

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է «Հոգեբանություն և մանկավարժություն» մասնագիտության ուսանողների համար: Այն կզարգացնի ոչ միայն անգլերենի իմացությունը, այլև կնպաստի մասնագիտական անգլերենով հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն