ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Letter writing and resume
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 48 էջ

ISBN 978-5-8084-1859-2

Ձեռնարկը նախատեսված է ուսանողների համար: Այն կզարգացնի ոչ միայն անգլերենի իմացությունը, այլև կնպաստի անգլերենով գրավոր հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն