ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն
Բուհական դասագիրք, հեղ. խումբ, պատ. խմբագիր՝ Սաֆրաստյան Ռ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 396 էջ

ISBN 978-5-8084-1891-2
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ