ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
Ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 16 էջ

ISBN 978-5-8084-1844-8

Ծրագիրը նախատեսված է Պատմության ֆակուլտետի «ազգագրություն» մասնագիտացման մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Արվեստ