ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման հմտությունների ուսուցման մեթոդական ուղեցույց
Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 24 էջ

ISBN 978-5-8084-1917-9

Նախատեսված է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում օտար լեզու դասավանդողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն