ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից
Մեթոդական հանձնարարականներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 64 էջ

ISBN 978-5-8084-1877-6

Մեթոդական հանձնարարականները նպատակ ունեն ծանոթացնել պատմության գծով ասպիրանտներին և ուսանողներին` գիտական աշխատանք գրելու հմտություններին ու նրբություններին:

Ուղեցույցում ներկայացված են ինչպես ատենախոսություն, այնպես էլ դիպլոմային ու կուրսային աշխատանք գրելու կարևորագույն փուլերն ու շարադրման սկզբունքները: Հանձնարարականներն ընդգրկում են գիտական աշխատանք գրելու ողջ ուղին՝ սկսած թեմայի ընտրությունից ու կառուցվածքից, աղբյուրների ու հանձնարարված գրականության մշակումից մինչև բուն պաշտպանական գործընթաց:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ