ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արևմտահայ մամուլի պատմություն (1832 - 1915)
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 90 էջ

ISBN 978-5-8084-1914-8

Դասախոսություններին կցված է բավական հարուստ օժանդակ մասնագիտական գրականության և մամուլի ցանկ: Այդտեղ ընդգրկված մատենագիտական գրքերը, հոդվածները և ուսումնասիրությունները օգտակար կլինեն արևմտահայ մամուլով զբաղվող ուսանողների ու գիտաշխատողների կամ խնդրո առարկա ժամանակաշրջանի արևմտահայ մամուլի դասընթացը ներկայացնող դասախոսների համար:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ