ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ազգային տնտեսություն
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 224 էջ

ISBN 978-5-8084-1872-1

«Ազգային տնտեսություն» ուսումնական ձեռնարկում քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային տնտեսության ժամանակակից հիմնախնդիրները տարբեր տեսանկյուններից. ըստ տընտեսական գործունեության բնույթի, ճյուղային կառուցվածքի, պետական կարգավորման, զբաղվածության և ներդրումային քաղաքականության, տնտեսական անվտանգության և համաշխարհային տնտեսությանն ինտերգրվելու ժամանակակից հարցեր:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների և դասախոսների համար, այն լրացուցիչ գիտելիքներ է տալիս մակրոտնտեսագիտության ուսումնասիրությունն ընդլայնելու համար:

Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ