ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ՀՀ բուհական և տնտեսական համակարգերի փոխազդեցության և կառավարման բարելավման հիմնախնդիրները
Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու խմբ. խորհուրդ՝ Ս. Առաքելյան, Հ. Մարզպանյան և ուրիշներ, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 190 էջ

Ակադեմիական գրականություն | Բիզնես և կառավարում