ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տարեգիրք - 2013
Գլխ. խմբագիր՝ Հ. Սարգսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 736 էջ

ISBN 978-5-8084-1861-5

Տարեգրքում ներկայացված է տնտեսագիտական ուսումնասիրությունների ընդարձակ շրջանակ: Հիմնականում պահպանելով նախորդ թողարկման խորագրերը` երրորդ թողարկումը ներառում է երկարատև կայուն տնտեսական զարգացման արդիական հիմնախնդիրներին և բնակչության շարժերին նվիրված բաժիններ:

Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ