ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկեր
Հատոր Զ: Հրապարակախոսություն. Խմբ.՝ Պ.Հ.Հովհաննսիայն; Թարգմ.՝ Վ.Ա. Դիլոյան, Գ.Ա. Մադոյան, Օ.Ս. Վարդազարյան: 540էջ + 1 ներդիր.- Եր. ԵՊՀ հրատ., 2012
Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն