ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ֆերմենտային կինետիկայի հիմունքները
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 թ., 192 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Կենսաբանական գիտություն