ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բարսեղյան Տ. Կ.
«Գործարարական իրավունք» դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց
Ակադեմիական գրականություն
«Գործարարական իրավունք» դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 թ.
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն