ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բզնունի Ս. Ա.
Ժամկոչյան Վ. Մ.
Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքները
Ակադեմիական գրականություն
Միջուկային ռեակտորների տեսության հիմունքները
Մաս 2, ուս. ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2013 թ., 190 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Ֆիզիկա