ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, վերահրատ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013 թ.
Ակադեմիական գրականություն | Ֆիզիկա