ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկրաբանահետախուզական հորատանցքերի հորատում
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2013 թ., ուս. ձեռնարկ, 194 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Աշխարհագրություն