ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ենգիբարյան Վ. Գ.
Չախոյան Ա. Ս.
Կրիմինալիստիկայի գործնական հիմունքները
Ակադեմիական գրականություն
Կրիմինալիստիկայի գործնական հիմունքները
Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2013 թ., ուս.մեթոդական ձեռնարկ
Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն