ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վիճակագրական ռադիոֆիզիկա
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Եր. - ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 86 էջ
Դասագրքեր | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ