ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ գրատպության 500-ամյակին ևԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հատոր 4: Հասարակական գիտություններ. պատմություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, արևելագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, աստվածաբանություն / ԵՊՀ; Ուսանողական գիտական ընկերություն; Խմբ. խորհուրդ.- Եր., ԵՊՀ, 2013, 392 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն