ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ գրատպության 500-ամյակին ևԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հատոր 5: Հասարակական գիտություններ. տնտեսագիտություն, սոցիոլոգիա / ԵՊՀ; Ուսանողական գիտական ընկերություն. - Եր., ԵՊՀ, 2013, 344 էջ
Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ