ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հովհաննիսյան Հ. Վ.
Անալիտիկ մեխանիկայի խնդիրներ
Ակադեմիական գրականություն
Անալիտիկ մեխանիկայի խնդիրներ
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,2012 թ.
Ակադեմիական գրականություն | Մաթեմատիկա