ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Միքայելյան Ջ. Ա.
Գյոկչյան Ն. Օ.
Մաթեմատիկական ստատիստիկայի մեթոդների կիրառությունն անալիտիկ քիմիայում
Ակադեմիական գրականություն
Մաթեմատիկական ստատիստիկայի մեթոդների կիրառությունն անալիտիկ քիմիայում
ՈՒսումնամեթոդական աշխատանք,Երևան: ԵՊՀ հրատ, 2013 թ., 32 էջ.
Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա